PKK

Od 19 stycznia 2013 obowiązują ścisłe wymagania, co do sposobu rozpoczynania kursu prawa jazdy, a więc każdy kursant, chcący rozpocząć kurs, musi się do tego odpowiednio przygotować (bez spełnienia tych wymogów nie będzie mógł rozpocząć kursu w żadnym ośrodku szkolenia kierowców). Aby rozpocząć kurs w konkretnym OSK kursant musi utowrzyć PKK (profil kandydata na kierowcę) w starostwie, na terenie którego jest zameldowany (!). Do utworzenia tego profili niezbędne jest posiadanie:

  • Dowodu osobistego (można wyrobić w każdym momencie, bezpłatnie, nie trzeba mieć ukończonych 18 lat),
  • wypełnionego wniosku o wydanie prawa jazdy,
  • odpowiedniego zdjęcia (1 szt.),
  • zaświadczenia lekarskiego.

Podczas każdego spotkania organizacyjnego nowego kursu przekazujemy naszym kursantom wniosek i pomagamy w jego wypełnieniu, organizaujemy również badania lekarskie (na miejscu). Resztę formalności należy dopłenić w starostwie (sprawy przeważnie załatwiane "od ręki"). Ponieważ każdorazowo spotkanie organizacyjne odbywa się na ok. 1 tydzień przed 1. zajęciami, to każdy kursant ma czas na załatwienie tych formalności i podanie nam numeru PKK, na podstawie którego OSK zgłasza do starostwa rozpoczęcie kursu przed każdą osobę.   

Zapisy na kurs

Wybierając konkretny termin rozpoczęcia kursu prawa jazdy można od razu wybrać dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne. Dniami wykładowymi kursu oznaczego literą "P" są poniedziałek i środa a kursu oznaczonego literą "W" - wtorek i czwartek. Na naszej stronie są podane 2 najbliższe terminy rozpoczęcia kursów z odpowiednim oznaczeniem dni warsztatowych (grup warsztatowych). Zapisu na kurs zalecamy dokonywać poprzez wypełnienie formularza on-line. By zapisać się na kurs prawa jazdy należy wypełnić Formularz on-line. Uczestnictwo w kursie prawa jazdy w naszym OSK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu kursuTylko zgłoszenia poprzez formularz mają zagwarantowane miejsce na konkretnym kursie prawa jazdy. Każde zgłoszenie zostanie przez nas potwierdzone zwrotną wiadmością e-mail.Wszelkie dodatkowe zapytania odnośnie zapisów na kurs można kierować pod nr kom.: 606 233-041 lub na adres poczty mailowej [email protected] Każdy kursant naszego OSK ma zapewnioną realizację części teoretycznej z wykorzystaniem Sytemu Profesjonalengo Szkolenia, na który składa się:

  • najwyższej jakości multimedialny program komputerowy SPS do prezentacji wykładów
  • dedykowany podręcznik SPS
  • testy on-line SPS

Jest to według naszej oceny najlepszy system zdobywania wiedzy teoretycznej, który pozwala na dobre przygotowanie się do nowego egzaminu teoretycznego. Cena* każdego kursu prawa jazdy gwarantuje realizację min. 30 h wykładów teoretycznych, 30 h jazd (w tym min. 2 wyjazdy do Legnicy), otrzymanie zestawu materiałów SPS na własność (książka SPS, płyta CD i kod dostępu do testów on-line) oraz egzaminy teoretyczny i praktyczny wewnętrzny GRATIS! *Cena kursu nie obejmuje badań lekarskich. Płatność za kurs prawa jazdy można rozbić na 2 raty (bezkosztowe) lub 3 raty o koszcie dodatkowym 30 zł - szczegóły dotyczące systemy spłat kursu prawa jazdy w 3 ratach znajdziesz tutaj, informacje dostępne również pod numerem tel.: 606 939 361 W przypadku wyboru opcji 3 rat należy zpoznać się z dokumentem - Oświadczenie - 3 raty (link powyżej). Wersja papierowa do podpisu dostępna jest w naszym biurze lub można ją pobrać i przynieść na spotkanie organizacyjne. Terminy spłat rat podane w dokumencie zawsze dotyczą najbliżej rozpoczynającego się kursu prawa jazdy.